అవీ ఇవీ మాత్రమే కాదు . అప్పడాలు , వడియాలు , చెగోడీలు, గారెలు, బూరెలు అన్నీ మీకు చవులూరించుటకు సిద్దంగా ఉన్నాయిక్కడ

8, సెప్టెంబర్ 2009, మంగళవారం

ఊహా సుందరి


కలల్లోనే తిరుగుతూ కవ్వించే నా రాణి
కనుల ముందుకు వచ్చి వలపుల వర్షించదేమి?

ఊయల నడకలననుసరించు  తన వాలుజడ
ఊహలలో నను ఎక్కించెను అందాల మేడ

మచ్చలేని జాబిలివంటి ఆమె వదనం
చూడగనె వెలవెల బోయెను ఆ నందనవనం

కలువల కంటగింపైన ఆ గాజుకనులు
నా కనులలో పుట్టించెను మెరుపుల చెమక్కులు

చెలినెపుడూ అంటిపెట్టుకు ఉండే వెండి నవ్వులు
రాల్చును ధరపై మేలిముత్యాల రాశులు

తన పెదవులపైనే తలదాచుకున్నఆ ఎరుపు
చూడగ ఆ గులబీలకు అసూయ గొలుపు

ఎన్నెన్నో అందాలు కలిగినది ఈ లోకం
దీన్ని మించినది తన అందమున్న ఆ ఊహాలొకం

వన్నె చిన్నెల నా చెలి దిగిరాగా ఈ లోకం
వెలవెలబోదామరి తానులేని ఆ కలలలోకం 

వ్యాఖ్యలు లేవు:

వ్యాఖ్యను పోస్ట్ చెయ్యండి